Thug an tAire Sláinte Stephen Donnelly le fios nach gá fóirdheontas a chur ar fáil le haghaidh tástálacha antaigine.

Bhí an Rialtas ag breathnú ar an gceist mar gheall ar an bpraghas ard a bhí ar fhoirne tástála roimhe seo, arsa an tAire.

€8 an gnáthphraghas a bhí ar fhoireann tástála antaigine go dtí le deireanas agus ní raibh sé d'acmhainn ag go leor daoine airgead mar sin a chaitheamh, a dúirt sé.

Idir €1.50 agus €3 atá ar fhoireann tástála i siopaí áirithe anois, a dúirt an Donnghaileach. Thug sé le fios gur thart ar an méid sin a bheadh orthu chomh maith dá dtabharfadh an Rialtas fóirdheontas isteach.

Tá cinneadh an Aire cáinte ag Róisín Shortall ó na Daonlathaithe Sóisialta, áfach.

Dar léi nach bhfuil aon chiall leis an gcinneadh "ar bhonn sláinte poiblí ná ar bhonn airgeadais."

Mhaígh Róisín Shortall go deimhin gur "faillí thromchúiseach i ndualgas" atá ann.

Tá an Rialtas tar éis "a lámha a scagadh as an scéal" agus a gcúl a thabhairt leis an mortábháil atá orthu maidir le tástálacha antaigine a chur ar fáil, a dúirt sí.

Ní bheidh aon smacht ag an Rialtas feasta ar chúrsaí praghsála, soláthair ná caighdeáin i bhfianaise an chinnidh seo, arsa Róisín Shortall.

Is mór an méid é €3 nó €4 do lucht an chaill, a dúirt sí, ach is léir nach bhfuil aon bhá ag an Rialtas leis na daoine sin.

Mhol Róisín Shortall tástálacha antaigine a chur ar fáil saor in aisce.