Tá tástálacha antaigine á gcur ar fáil do dhaltaí bunscoile ó inniu. Sa bhaile atá na tástálacha le déanamh.

Sa chás go mbíonn toradh deimhneach ar thástáil, ní foláir do thuismitheoirí scéal a chur láithreach chuig príomhoide na scoile.

Cuirfidh an príomhoide scéal chuig tuismitheoirí leanaí eile a bhí i gcóngar an linbh atá tinn. Beidh ar na leanaí eile sin tástáil antaigine a dhéanamh freisin.

Sna treoracha a chuir an Roinn Oideachais ar fáil an tseachtain seo caite, tugadh le fios nár chóir tástálacha antaigine a dhéanamh ar leanaí a bhfuil siomptóim Covid-19 orthu.

Sa chás sin, is Tástáil um Imoibriú Slabhrúil Polaiméaráise (ISP) atá ag teastáil, a dúradh.

Mhol an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí chomh maith go gcaithfeadh daltaí ó Rang 3 suas maisc as seo go deireadh an gheimhridh.

Moladh freisin gan leanaí a thabhairt le chéile ag drámaí Nollag, cóisirí breithlae agus ócáidí eile spraoi.