Maraíodh fear nuair a thit crann ar a ghluaisteán i mbaile Aontroma tráthnóna. Tuairiscítear go raibh gaoth mhór ann ag an am.

Tá fógra aimsire a bhfuil stádas buí leis eisithe ag lucht réamhaisnéise sa Tuaisceart maidir leis an ngaoth fórsa gála.

Stoirm Arwen atá tugtha ag meitéareolaithe na Breataine ar an anfa. Tá fógra aimsire a bhfuil stádas dearg leis eisithe acu d'oirthear na hAlban agus d'oirthuaisceart Shasana.

Tá fógra gaoithe a bhfuil stádas buí leis eisithe ag Met Éireann chomh maith. Deir siad go mbeidh luas 110 ciliméadar san uair faoin ngaoth i dtrí chontae san iarthuaisceart - mar atá, Dún na nGall, Sligeach agus Maigh Eo - as seo go maidin amárach.

Géaróidh sé chun gála freisin ar chósta an oirthir anocht.

Tá báisteach throm, sneachta agus flichshneachta geallta do thuaisceart na tíre. Ar chnoic is mó a thitfeas an ladhg.