San Ard-Chúirt, ceadaíodh socrú cúitimh €25 milliún d'fhear 23 bliain d'aois atá faoi mhíchumas mar gheall ar fhaillí sa chúram leighis a dúradh a tugadh dó in Ospidéal na hOllscoile, Corcaigh, nuair a bhí sé ina ógánach.

Tugadh Conor McCormack chun an ospidéil tar éis dó titim as a sheasamh ina theach cónaithe i nDúglas i gCorcaigh i mí Dheireadh Fómhair 2014. Bhí Conor sé bliana déag ag an am.

Cuireadh seachghaireas ina inchinn nuair a bhí sé ina naíonán agus dúradh lena mhuintir ag an am a bheith san airdeall ar eagla go loicfeadh an gléas.

Nuair a tugadh Conor chun an ospidéil in 2014, dúirt a mhuintir leis an bhfoireann leighis gur cheap siad go raibh fabht sa seachghaireas.

Níor tugadh aon aird orthu ag an am, áfach, agus ní dhearnadh tada faoi go ceann trí seachtaine ina dhiaidh sin.

Sandra agus Kevin McCormack, muintir Conor

Léirigh scanadh a rinneadh ar inchinn Conor go raibh an seachghaireas bogtha agus nach raibh sé ag feidhmiú mar ba cheart.

Cuireadh tuilleadh brú ar bhlaosc an ógánaigh dá bharr. Dúradh sa chúirt go bhfuil Conor dall anois agus gur ar éigean atá sé in ann siúl mar gheall ar an damáiste a rinne seo dá inchinn.

Dúradh chomh maith gur ghlac Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte leis go raibh an cúram a tugadh do Conor nuair a cuireadh é san ospidéal faoin bhun na gcaighdeán cóir. Dúradh mar sin féin nár ghlac an Fheidhmeannacht le dliteanas iomlán sa scéal.

Taobh amuigh den chúirt inniu, d'impigh muintir Conor ar dhochtúirí gan an chluas bhodhar a thabhairt do thuismitheoirí nuair atá a leanaí tinn.