Tá socrú cánach €345 milliún déanta ag an ollchomhlacht teicneolaíochta Google in Éirinn.

Tá eolas ar an socrú i gcuntais an chomhlachta don bhliain 2020 a cuireadh chuig an Oifig um Chlárú Cuideachtaí cúpla lá ó shin.

Níl mioneolas sna cuntais, áfach, faoi cad chuige a ndearnadh an socrú ná, go deimhin, cé leis a ndearnadh é.

Dealraíonn sé go mbaineann €218 milliún den mhéid a íocadh le leasuithe a rinneadh ar rialacha cánach i gcaitheamh na mblianta agus gur ús atá sa €127 milliún eile.

Lorgaíodh tuilleadh eolais ar Google ach ní raibh urlabhraí an chomhlachta sásta aon ní breise a rá faoin scéal.

De réir na gcuntas chomh maith, rinne Google in Éirinn brabús €2.854 billiún roimh cháin anuraidh.