Meastar go bhfuil bara faoin bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí moladh do dhaoine cumhdaigh aghaidhe a chaitheamh feasta ag ócáidí faoin aer agus i mbunscoileanna.

Dúirt ball den Fhoireann Éigeandála, an tOllamh Mary Horgan, go mb'fhéidir gur mithid do mhúinteoirí agus do dhaltaí i mbunscoileanna na tíre maisc a chaitheamh d'fhonn forleathadh Covid-19 a chosc.

Ag labhairt di ar RTÉ, thug an tOllamh Horgan le fios go bhfuil an ráta ionfhabhtaithe i mbunscoileanna ard mar gheall nach bhfuil an vacsaín faighte ag daltaí agus nach bhfuil sé de nós acu maisc a chaitheamh.

Cé go gceaptar go molfaidh an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach gan mhoill an vacsaín a thabhairt don aoisghrúpa seo, glactar leis gur mór an dúshlán é na leanaí is óige a mhealladh le maisc a chaitheamh.

Dúirt an tOllamh Horgan go bhfuil súil aici nach gcuirfear dianghlasáil i bhfeidhm arís in Éirinn agus thug sí le fios go bhfuil an draoi acraí eile ann a bhféadfar armáil a bhaint astu chun dul i ngleic le Covid.

Damhna dóchais, a mhaígh sí, líon na n-othar in ospidéil a bheith seasmhach faoi láthair.

D'fhógair an tAire Sláinte Stephen Donnelly ar maidin chomh maith go gcuirfear teanndáileoga den vacsaín ar fáil ón tseachtain seo chugainn do dhaoine a bhfuil drochthinnis éagsúla ag dul dóibh agus atá tograch do Covid-19.