I gCúirt Choiriúil Chuarda na Gaillimhe, dúradh le fear a raibh na céadta míle íomhá de mhí-úsáid leanaí ina sheilbh aige go gcuirfear sa phríosún ar feadh trí bliana é mura gcloífidh sé leis na coinníollacha a leagfas an tSeirbhís Phromhaidh air.

Phléadáil John Healy, 48 bliain d’aois, as Cor an Dola, Co na Gaillimhe, ciontach sna cúiseanna in 2019.

Sáirsint sa Gharda Síochán a bhí ar ghnáthdhualgas i mBaile Chláir i nDeireadh Fómhair 2014 a tháinig ar John Healy ina shuí ina charr agus é ag amharc ar íomhánna glinne de pháistí i mbun gníomhartha gnéis.

As an bhreis is 300,000 íomhá a aimsíodh ar a ríomhaire, dúradh sa chúirt gur léirigh anailís a rinne Aonad Cibearchoireachta na nGardaí ar 1% de na híomhánna gur bhain 85% acu le mí-úsáid leanaí.

Dúirt an Sáirsint Aidan Quinn gur bhain na samhlacha leis an chineál is tromchúisí.

Bhí naisc ar an tiomántán crua a léirigh go raibh fáil ag John Healy ar an chóras brabhsála Tor, nó an Líon Dorcha mar a thugtar air go coitianta.

Bhí fianaise ar an tiomántán chomh maith gur ceanglaíodh é leis an chlár roinnte comhad GigaTribe.

Léirigh an t-ábhar a íoslódáladh agus a sábháladh go raibh an té a bhain úsáid as na comhaid an-eagraithe agus eolach orthu.

Cuireadh an éisteacht phianbhreithe siar go dtí inniu le ligean do John Healy plé leis an tSeirbhís Promhaidh.

Nuair a cuireadh an tuairisc phromhaidh is déanaí faoi bhráid na cúirte inniu, dúirt an t-abhcóide cosanta Bernard Madden gur chomhoibrigh a chliant go hiomlán leis an tSeirbhís Promhaidh agus gurb í tuairim na seirbhíse gur beag seans go ndéanfadh John Healy athchiontú.

D’ordaigh an Breitheamh Rory McCabe go bhfanfadh John Healy faoi chúram na Seirbhíse Promhaidh ar feadh ocht mí dhéag agus dúirt go gcuirfeadh sé críochnú na pianbhreithe ar athló go dtí sin.

D’ordaigh an breitheamh do John Healy a ríomhaire, a theileafón póca agus a ghiúirléidí leictreonacha uile a chur ar fáil do na Gardaí lena scrúdú am ar bith a iarrfas siad sin.

Caithfidh sé cónaí ag an seoladh baile atá aige i gCor an Dola, freastal ar chúrsaí oiliúna agus fostaíochta na Seirbhíse Promhaidh, fanacht glan ar an ól agus freastal ar chúrsa do chiontóirí gnéis de réir mar a threorófar dó.

Mheabhraigh an breitheamh do John Healy go mbeidh téarma príosúin trí bliana os a chionn as seo go ceann ocht mí dhéag agus nach mór dó cloí lena bhfuil ordaithe dó más mian leis fanacht amach ón charcair.