Dar leis an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte go bhfuil feabhas tagtha ar na seirbhísí cosanta agus leasa a chuireann an ghníomhaireacht um leanaí agus an teaghlach, Tusla, ar fáil.

Mar sin féin, a deir an tUdarás, tá tuilleadh feabhais fós ag teastáil le go mbainfidh Tusla na caighdeáin náisiúnta amach.

Tá an tuairisc is deireanaí ón Údarás bunaithe ar dhá cheann déag de chigireachtaí a rinneadh ar sheirbhísí Tusla idir Dheireadh Fómhair 2019 agus Aibreán 2021.

Bhí cúrsaí spriocama, pleananna sábháilteachta agus cumarsáid thráthúil leis na Gardaí easnamhach i gcaitheamh an achair sin, a deirtear.

Níor tugadh faoi chigireachtaí idir lár an Mhárta 2020 agus Lúnasa 2020 mar gheall ar an bpaindéim Covid-19.

I dtuarascáil eile a foilsíodh inniu, deirtear go bhfuil leanaí leochaileacha fós á gcur in ionaid chúraim sula ndéantar aon iarracht seirbhísí eile a chur ar fáil dóibh.

Caithfear gach dícheall a dhéanamh idirghabháil de chineál eile a dhéanamh de rogha ar leanaí a chur sna hionaid sin, dar le húdar na tuarascála an Dr Carol Coulter.