Níl fáil faoi láthair ar Thástálacha um Imoibriú Slabhrúil Polaiméaráise (ISP) i gceithre cinn déag de chontaetha, de réir Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Dealraíonn sé nach féidir le daoine sna contaetha atá i gceist tástáil ISP a chur in áirithe ar thairseach dhigiteach na Feidhmeannachta.

Is iad na contaetha atá ar uireasa na seirbhíse inniu Baile Átha Cliath, Ceatharlach, Ciarraí, Cill Chainnigh, Cill Dara, Cill Mhantáin, Corcaigh, Laois, Liatroim, Loch Garman, Lú, an Mhí, Port Láirge agus Tiobraid Árann.

Is measa an scéal inniu ná inné nuair nach raibh fáil ar thástáil ISP i dtrí chontae dhéag.

Dúirt an té atá i gceannas ar chlár tástála na Feidhmeannachta cé gur cuireadh os cionn 200,000 tástáil ISP ar fáil an tseachtain seo caite go bhfuil an-éileamh i gcónaí orthu.

Thug Damien McCallion le fios go ndearna thart ar mhilliún duine tástáil ISP le sé nó seacht seachtaine, agus cé go bhfuil cúrsaí sna saotharlanna ar deil go bhfuil broid oibre thar cuimse ar na hionaid tástála.

Ag labhairt dó ar RTÉ, mhaígh an Cailíneach go bhfuil breis acmhainní tástála curtha ar fáil don Fheidhmeannacht le gairid agus go bhfuil Óglaigh na hÉireann agus oibrithe sláinte ón earnáil phríobháideach ar meitheal anois.

Chomh maith leis sin, a dúirt sé, tá tuilleadh ionad tástála oscailte i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i Luimneach le cúpla lá.

Ina dhiaidh sin, a mhaígh sé, ní mór a bheith stuama agus a chur san áireamh nach bhfuil aon réiteach draíochta ar na deacrachtaí a bhaineann leis an gclár tástála.