Tá iarrtha ag dochtúir teaghlaigh i Muineachán ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ionaid shealadacha a oscailt mar a bhféadfadh daoine Tástálacha um Imoibriú Slabhrúil Polaiméaráise (ISP) a dhéanamh.

Tá an-éileamh ar na tástálacha seo faoi láthair agus tá an Dr Ilona Duffy ag moladh fáil níos forleithne a bheith orthu agus dlús a chur leis an bpróiseas.

Tá tástálacha ISP níos sofaisticiúla agus níos beaichte ná tástálacha antaigine.

Tuigtear, áfach, nach féidir tástáil ISP a chur in áirithe inniu ar thairseach dhigiteach Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i dtrí chontae dhéag - Baile Átha Cliath, Corcaigh agus Port Láirge ina measc.

Dar leis an Dr Duffy go maolófaí an ghéarchéim dá n-osclófaí ionaid shealadacha ISP in áiteanna a bhfuil ráta ard Covid-19.

Níl sé sách maith, a dúirt sí, gur i dtaobh le tástálacha antaigine atá daoine faoi láthair.

Mura féidir le daoine a bhfuil siomptóim orthu, mura féidir leo tástáil ISP a dhéanamh, a mhaígh sí, ní bheidh siad cinnte an bhfuil Covid-19 orthu nó nach bhfuil.

1,266 cás in aghaidh gach 100,000 duine atá ráta coicisiúil den ghalar sa Stát trí chéile, de réir na bhfigiúirí is deireanaí.

San Iarmhí, i Lú agus i gCeatharlach is airde atá sé.

33 bliain aois airmheánach na ndaoine atá ag tolgadh an ghalair i láthair na huaire.