Tá trí fhiosrúchán ar leith ar bun faoi líomhaintí go ndearna dochtúir in Ospidéal Ginearálta an Náis ionsaithe gnéis ar othair a bhí gan aithne.

De réir a bhfuil deimhnithe ag RTÉ, is iad Feidhmeannacht na Seiribhíse Sláinte, Comhairle na nDochtúirí Leighis agus an Garda Síochána atá i mbun na bhfiosrúchán.

Baineann an scéal leis an Dr Aamir Zuberi, ainéistéisí a thosaigh ag obair san ospidéal sa bhliain 2012.

Tháinig an scéal chun solais tar éis do roinnt ball foirne dul chun cainte leis na Gardaí.

Baineann na líomhaintí le ceathrar othar a maítear a ndearnadh ionsaithe gnéis orthu in 2016 agus 2017.

Tuigtear, áfach, nár cuireadh an scéal ar a súile do bhainistíocht an ospidéil go dtí mí na Nollag 2017, tráth a tionscnaíodh fiosrúchán agus a cuireadh an Dr Zuberi ar fionraí riaracháin.

Íocadh a thuarastal leis an Dr Zuberi fad is a bhí sé ar fionraí.

An Dr Aamir Zuberi

Dúirt fear amháin le RTÉ gur ó na Gardaí a fuair sé amach go mb'fhéidir go ndearnadh ionsaí gnéis air.

Thug sé le fios freisin nár labhair lucht an ospidéil leis ach ar éigean faoin scéal. Ní dúirt leis ach go raibh a chás á fhiosrú, a mhaigh an fear.

Is beag dul chun cinn atá déanta ag na Gardaí sa chás coiriúil atáthar a thabhairt in aghaidh an Dr Zuberi ó tharla gur ag cur faoi sa Phacsastáin atá sé.

Bhí sé ag obair in ionad leighis i dtuaisceart na Pacastáine go dtí le gairid. D'éirigh sé as a phost an tseachtain seo caite, ámh, tar éis do RTÉ scríobh chuig a fhostóir.

I ráiteas gearr, dúirt na Gardaí go bhfuil siad ag obair i gcomhar leis an ngníomhaireacht idirnáisiúnta póilíní Interpol maidir le fiosrúchán atá ar bun acu faoi líomhaintí a bhaineann le hionsaithe gnéis in ospidéal in oirthear na tíre.

D'oibrigh an Dr Zuberi in ospidéal eile in Éirinn sular fostaíodh é in Ospidéal Ginearálta an Náis.