Tá socrú gur fiú €2.5m bainte amach i gcás ardchúirte a bhí tógtha ag buachaill ar baineadh gortuithe inchinne dó in eachtra i linn snámha in óstán seacht mbliana ó shin. Ba bheag nár cailleadh é de bharr a bháite nuair a bhí sé aon bhliain déag d'aois.

Tharla an eachtra nuair a bhí an buachaill agus a theaghlach ag fanacht san óstán Oíche Nollag 2014.

Agus é ag ceadú an tsocraithe inniu, rialaigh an Breitheamh Coffey nach mbeadh cead ag na meáin an buachaill ná an t-óstán a ainmniú.

Ní raibh an buachaill in ann snámh. An lá a tharla an eachtra, chaith sé am i linn snámha na leanaí agus sa linn snámha mór lena mháthair. Bhí a sheanmháthair ina suí i gcathaoir in aice leo.

Bhí an buachaill i linn snámha na leanaí nuair a d'fhág a mháthair chun í féin a ghléasadh. Chreid sí go raibh sé á leanúint ach bhí sé imithe isteach sa linn snámha mór arís i ngan fhios di. Fuair athair páiste eile é faoin uisce.

Baineadh gortuithe dá inchinn agus chaith sé bliain, nach mór, in ospidéal athshlánaithe ag foghlaim bunscileanna cothaithe agus cumarsáide arís. Tá an-fheabhas tagtha air i ndiaidh na heachtra.

Bhí deacracht foghlamtha ag an mbuachaill roimh an timpiste ach anois, a dúirt an breitheamh, tá sé faoi mhíchumas, bíodh is gur míchumas é nach bhfuil róthromchúiseach.