Bhí airí fuinnimh an Aontais Eorpaigh ag bualadh lena chéile i Lucsamburg inniu chun plé a dhéanamh ar ghéarchéim na bpraghsanna fuinnimh. Ach níor éirigh leo teacht ar chomhaontú.

Dúirt an tAire Stáit atá freagrach as cúrsaí fuinnimh, Ossian Smyth, i ndiaidh an chruinnithe, áfach, go gcreideann sé go fóill go mbeifear in ann teacht ar chomhréiteach.

Tá praghsanna gáis agus leictreachais fite fuaite lena chéile ar chúiseanna éagsúla, cuir i gcás, an tslí go n-oibríonn an margadh fuinnimh agus ar chúiseanna geopholaitíochta freisin.

Tá borradh tobann tagtha ar an éileamh ar fhuinneamh agus tíortha ag teacht amach as an bpaindéim. Chomh maith leis sin, tá an tSín ag ceannach go leor cúltaiscí gáis.

Mar thoradh ar na cúiseanna sin, tá ganntanas fuinnimh ann agus tá ardú tobann ar phraghsanna ar fud an Aontais Eorpaigh.

Tá tíortha áirithe - an Spáinn, mar shampla - buailte go trom agus tá siadsan ag éileamh go gcruthófaidh an tAontas Eorpach cúltaisce straitéiseach gáis. Ach tá an tír seo - agus ocht dtír eile - i gcoinne an éilimh sin. Deir siadsan go mbeadh athchóiriú ó bhonn ag teastáil ar an margadh fuinnimh aonair chun é sin a chur i gcrích agus go mbeadh impeachtaí dlíthiúla i gceist dá bharr.