Bhog daltaí Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin i gContae Chorcaí go dtí foirgneamh nua - atá anois ar an ngaelchampas oideachais is mó sa tír.

Déanfaidh Gael-Champas Oideachais Charraig Uí Leighin - a tógadh ar chostas tuairim 's €33M - freastal ar bhreis is 1,300 dalta scoile sa cheantar. Beidh ionad ann freisin do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta acu.

Sa bhliain 2016 a bunaíodh Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin, i dTigh Pháirc an Uisce, seana-thig a bhí ag Tiarna Talún. Ochtar dalta déag a bhí sa scoil ag an am.

Tá méadú mór tagtha ar líon na ndaltaí sa scoil ó shin, ina bhfuil beagnach 200 dalta cláraithe faoi láthair.

Bhí chúis mhór cheilúrtha ag na daltaí ar maidin, iad ag fágaint slán le teach an Tiarna Talún agus ag bogadh suas an bóthar go dtí foirgneamh nua scoile, ina bhfuil spás do 500 dalta.

Tá an scoil nua lonnaithe ar Ghael-Champas Oideachais Charraig Uí Leighin.

Tuigtear gur breis is €33M a chosain an togra agus tá muintir na háite fíor-dhóchasach go gcuirfidh an Gael-champas seo go mór le cur chun cinn na Gaelainne sa dúiche.