Gortaíodh bean óg sna 20daí, go dona, nuair a bhuail pléascán tine ealaíne san aghaidh í fad agus a bhí sí ag suí ag stad bus ar an bhFaiche Mhór, cathair na Gaillimhe thart fá meánoíche aréir.

Láthair an ionsaithe, an Fhaiche Mhór, Gaillimh

Tá na Gardaí ag fiosrú cctv agus ag iarraidh ar aon fhinnéithe teacht chun cinn. Tuigtear go raibh slua mór daoine ar an bhFaiche Mhór ag an am. Meastar gur ó láthair éigin trasna na sráide ón stad bus, gar d'oifig eolais turasóireachta a scaoileadh an tine ealaíne.

Tógadh an bhean óg chuig Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh in otharcharr, áit a bhfuil sí fós ag fáil cóir leighis.

Dúirt Gardaí gur fhulaing sí gortaithe tromchúiseacha a mbeidh tionchar saoil acu uirthi.