Faoi théarmaí an chiste, €75 in aghaidh an scoláire a bheidh le fáil ag Coláistí Samhraidh a cháilíonn don chúiteamh. Beidh idir €500 agus €7,000 le fáil mar bhuníocaíocht.

Coláiste Lurgan

Tá uasmhéid €142,000 gur féidir le haon coláiste a fháil - bunaithe ar íosmhéid 2,000 scoláire ar a laghad bheith ag freastal ar an gcoláiste i Samhradh 2019.

Cabhróidh an chiste cúitimh le "costais riaracháin, árachais agus cothabhála a chlúdach don bhliain reatha".

Dúradh go dtabharfar aitheantas do chúrsaí gearra - seachtain nó coicíos ar fhad - faoin scéim freisin.

Sa Samhradh fograíodh pacáistí cúitimh €2.2M do theaghlaigh Ghaeltachta a choinníonn Gaeilgeoirí agus €240,000 do na hallaí pobail a chuireann áiseanna ar fáil do na cúrsaí samhraidh. Ach ba ar an gciste nua €1.7M do na Coláistí Samhraidh bhí an bhéim uilig Inniu.