Ní bheidh cead isteach gan ticéid ag daoine a bhfuil fonn orthu dul chuig clubanna oíche atá le h-athoscailt anocht den chéad uair le breis is bliain go leith anuas.

Tá cead ag ionaid siamsaíochta oíche oscailt arís anocht indiaidh don Rialtas treoirlínte sábháilteachta a aontú aréir idir é agus ionadaithe ón earnáil.

Dúirt an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltacht, Spórt agus Meán Catherine Martin gur cothromaíocht a bhí mar sprioc acu idir shláinte poiblí in iarracht athoscailt ar chlubanna oíche a cheadú i ndiaidh nach mór 600 lá dúnta.

Faoin socrú, tá cead ag clubanna oíce oscailt agus fáilte a chur roimh 100% de chuairteoirí. Is féidir le ionaid cheoil bheo oscailt le tinreamh 100% ina suí nó uasmhéid 1,500 cuairteoirí ina seasamh.

Foilsíodh treoirlínte nua sláinte agus sábháilteachta don earnáil fáilteachtais, go háirithe clubanna oíche, ionaid cheoil bheo, tithe tábhairne agus bialanna aréir.

Beidh cead - de réir na dtreoirlínte - níos mó ná bord amháin a chur in áirithe i dtithe tábhairne agus i mbialanna. Is féidir le 10 suí ag aon bhord amháin nó suas le 15 má tá páistí i gceist freisin.

Seirbhís ag an mbord amháin a bheas ceadaithe i dtithe tábhairne go fóill.

Beidh cead ag daoine dul chuig an gcuntar le deoch a ordú ach scaradh sóisialta a bheith i bhfeidhm. Ní bheidh cead cruinniú ag an gcuntar, áfach.

Níl na tábhairneoirí sásta, ámh, nach mbeidh cead seirbhís chuntair a chur ar fáil. Is cuid thábhachtach de ghnó an óstóra seirbhís chuntair, a dúirt a n-urlabhraí.

Os a choinne sin, tá fáilte curtha acu roimh an treoir na rialacha a bhaineann le teastais vacsaínithe a chur i bhfeidhm níos fearr i dtithe tábhairne.