Dúirt státseirbhíseach sinsearach go raibh an méid airgid a bhí á lorg ag lucht tithe míoca "as compás."

I gcomhfhreagras ríomhphoist a fuair RTÉ faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, thug státseirbhísigh le fios gur díol imní an costas ard a bhainfeadh leis an scéim chúitimh a bhí úinéirí tithe míoca a éileamh.

Tháinig sé chun solais an mhí seo caite gur mheas an Roinn Tithíochta go gcosnódh an scéim €3.2 billiún.

I ríomhphost amháin, dúirt státseirbhísech sinsearach go raibh cruinniú a bhí ag oifigigh na Roinne le húinéirí tithe chomh hachrannach agus a bhí aon chruinniú roimhe sin.

I ríomhphost eile, dúirt an státseirbhíseach céanna go raibh éileamh na n-úinéirí - arbh é a bhfocal deireanach é is cosúil - "as compás."

Léiríonn an comhfhreagas chomh maith an imní a bhí ar státseirbhísigh an scéal ar fad a bheith curtha ar chúram an Stáit.

Sa chás sin, bheifí ag imeacht ó pholasaí fóirithinte daonna go scéim deontas agus [scéim] chúitimh, a dúradh.

Tá sé deimhnithe ag RTÉ freisin gur scríobh an tAire Tithíochta Darragh O'Brien chuig an Aire Airgeadais Paschal Donohoe le haird a tharraingt ar na deacrachtaí a bhí ag úinéirí tithe míoca iasachtaí a fháil ó na bainc lena dtithe a athchóiríú.

Scríobh Paschal Donohoe ar ais chuige á rá nach raibh aon ról aigesean sna cinntí tráchtála a dhéanann na bainc.