Deir na Gardaí go mbeidh pointí seiceála acu ar bhóithre tuaithe an lá ar fad amárach, mar chuid d'fheachtas náisiúnta lae chun dul i ngleic le róluas.

Is ag díriú ar bhóithre tuaithe go háirithe a bheifear mar gur ar bhealaí a bhfuil luasteorainn 80 ciliméadar san uair orthu a tharla 80% de thimpistí marfacha go dtí seo i mbliana.

Idir 7 a chlog ar maidin amárach agus 7 a chlog ar maidin Dé hAoine go háirithe a bheas na Gardaí i mbun pointí seiceála.

Tá súil acu go gcuirfidh an feachtas i luí gaidhte ar thiománaithe moilliú agus go mbeidh fios ceannaigh feasta ag an dream a mbéarfaidh siad orthu ag róluathú.

Tá an líon daoine a mharaítear de bharr tionóiscí bóthair sa Stát ardaithe beagán gach aon bhliain le trí bliana.

113 a maraíodh ar na bóithre go nuige seo i mbliana.

Déanann beagán mórán, dar leis an gCeannfort Thomas Murphy ó bhiúró póilíneachta bóithre an Gharda Síochána.

Dá mbeadh laghdú 1% ar mheánluas tiománaithe, a dúirt sé, is amhlaidh a bheadh laghdú 4% ar thimpistí marfacha dá bhíthin.

Go neamhbhalbh a labhair Sam Waide ón Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre ar thábhacht an fheachtais.

Mhaígh sé go marófaí ar an mball naonúr as gach deichniúr coisithe dá mbuailfeadh gluaisteán iad a mbeadh luas 60 ciliméadar san uair fúithi.

Os a choinne sin, a dúirt sé, thiocfadh naonúr as gach deichniúr coisithe slán dá mba luas 30 ciliméadar san uair a bheadh faoin ngluaisteán.