Tá sé deimhnithe ag an Rialtas go maolófar roinnt srianta Covid-19 Dé hAoine seo chugainn mar a bhí beartaithe, ach go gcoinneofar roinnt eile go fóill agus an galar fós ina bhagairt chinniúnach.

Dúirt an Taoiseach go mbeidh feidhm le cuid de na srianta go ceann ceithre mhí eile ar a laghad agus d'achaingh sé arís ar dhaoine nach bhfuil an vacsaín faighte acu é a fháil gan mhoill.

Ón Aoine, déanfar tástálacha antaigine níos minice, ceadófar tinreamh breise ag bainiseacha, osclófar clubanna oíche arís agus cuirfear teanndáileoga den vacsaín ar fáil - i measc beartas eile.

Má áirítear daoine atá iomlán vacsaínithe mar dhlúth-theagmhálaithe, seolfar mearthástáil antaigine chucu tríd an bpost. Má bhíonn toradh deimhneach ar an tástáil sin, déanfar tástáil níos sofaisticiúla orthu, mar atá, tástáil um imoibriú slabhrúil polaiméaráise.

Caithfidh daoine a dteastais vacsaínithe a thaispeáint i gcónaí sula ligfear isteach iad in ionaid taobh istigh - caifí, bialanna agus tithe tábhairne ina measc - agus in ionaid taobh amuigh.

Tá an Rialtas ag iarraidh ar úinéirí na n-áiteanna sin na rialacha a bhaineann leis an teastas vacsaínithe a chur i bhfeidhm níos fearr.

Ní bheidh cead ag níos mó ná deichniúr daoine fásta suí ag an mbord céanna i mbialanna agus i dtithe tábhairne. Cúig dhuine dhéag a cheadófar má tá páistí ina measc.

Ní bheidh cead go fóill suí ná seasamh ag an gcuntar i dtithe tábhairne.

Maidir le gníomhaíochtaí grúpaí taobh istigh, nuair is meascán de dhaoine vacsaínithe agus neamhvacsaínithe atá i gceist, caithfear iad a scaradh óna chéile agus a gcur i ngrúpaí beaga. Seisear ar a mhéid a cheadófar sna mionghrúpaí seo.

Ní bheidh aon teorainn le tinreamh in áiteanna a bhfuil gníomhaíochtaí grúpaí ar bun.

Ní bheidh aon teorainn feasta ach oiread leis an tinreamh ag bainiseacha, ag ócáidí creidimh ná ag imeachtaí spóirt.

Caithfidh daoine maisc a chaitheamh i gcónaí in ionaid taobh istigh, agus ar bhusanna agus ar thraenacha.

Oslcóidh clubanna oíche arís ón Aoine agus eiseofar tuilleadh treoirlínte ina leith as seo go ceann cúpla lá.

Cuirfear teanndáileoga den vacsaín Covid-19 ar fáil do dhaoine os cionn 60 bliain. Níl aon chinneadh déanta fós faoin teanndáileog a thabhairt d'oibrithe sláinte, áfach.

Molann an Rialtas do dhaoine gan filleadh ar an obarlann ag an am céanna. Moltar oibrithe a ligean isteach in oifigí arís de réir a chéile.