Dúirt príomhfheidhmeannach Ghrúpa Ospidéal Saolta go bhfuil brú an-suntasach ar sheirbhísí in Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh de bharr Covid-19.

Thug Tony Canavan le fios go bhfuil 90 othar Covid-19 in ospidéil Shaolta san iarthar agus san iarthuaisceart - trí dhuine dhéag acu in aonaid dianchúraim - agus gurb é an t-ospidéal i nGaillimh is mó atá thíos leis.

Údar imní é freisin, a dúirt sé, an líon mór daoine a chuaigh chuig an aonad timpistí agus éigeandála in Otharlann Leitir Ceanainn, Co Dhún na nGall, inné.

Mhaígh sé go bhfuil na beartais chuí curtha i bhfeidhm chun dul i ngleic leis an droch-chor seo sa scéal.

Ina dhiadh sin féin, arsa Tony Canavan, nuair a thagann ardú ar an líon cásanna Covid-19 sa phobal ardaíonn an brú ar ospidéil dá réir.

Mar bharr ar an donas, tá dúshláin eile ann, go háirithe ó thaobh líon foirne agus leapacha dianchúraim de, a dúirt an Ceannabhánach.

Maidir le leapacha, ar sé, cé gur cuireadh tuilleadh ar fáil sna hospidéil le dhá bhliain tá tuilleadh fós de dhíobháil.