Tá an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí ag comhairliú don Rialtas gan srianta Covid-19 san earnáil fáilteachais a mhaolú go ceann roinnt míonna eile fós i bhfianaise líon na gcásanna den ghalar sa tír a bheith ag ardú i gcónaí.

Má ghlacann an Rialtas leis an gcomhairle sin, coinneofar go fóill na rialacha a bhaineann le teastais vacsaínithe, cumhdaigh éadain agus scaradh sóisialta.

Bhí sé i gceist ag an Rialtas deireadh a chur le go leor srianta Covid-19 Dé hAoine seo chugainn ach creidtear anois go nglacfar tríd is tríd leis an gcomhairle is deireanaí ó na saineolaithe sláinte poiblí.

Tuairiscítear go mb'fhéidir go gceadófaí tinreamh breise ag leithéidí ócáidí creidimh agus bainiseacha, ach tá ceist ann fós faoi imeachtaí spóirt.

D'fhéadfaí freisin - de réir chomhairle na Foirne Éigeandála - cead a thabhairt do chlubanna oíche oscailt arís fad is a chloífidís leis an gcóras teastas vacsaínithe.

Tá an Rialtas ag teacht le chéile inniu leis an scéal a phlé agus fógrófar pé cinneadh a dhéanfar i ndiaidh an chruinnithe.

Tá an Coiste Comhairleach Náisiúnta um Imhdhíonadh ag comhairliú don Rialtas chomh maith teanndáileoga den vacsaín Covid-19 a chur ar fáil do dhaoine os cionn 60 bliain.

Níl aon chinneadh déanta fós ag an gCoiste Comhairleach faoin teanndáileog a thabhairt d'oibrithe sláinte, áfach.