Tá bunscoil i Loch Garman dúnta mar gheall ar ráig Covid-19 ansin.

30 duine i mBunscoil na mBráithre Críostaí ar Shráid na Faiche i mbaile Loch Garman a tholg an galar le gairid.

Beidh an scoil dúnta go mbeidh an briseadh lár téarma caite ach gheobhaidh na daltaí foghlaim ar líne sa bhaile idir dhá linn.

Dúirt an príomhoide Vicky Barron go léiríonn an ráig sa scoil go bhfuil na treoracha atá tugtha ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte do scoileanna thar a bheith lochtach.

Deich lá ó shin - ar an 8 Deireadh Fómhair - a tháinig an chéad chás den ghalar sa scoil chun solais, a dúirt sí, agus dearbhaíodh i gcaitheamh na dtrí lá ina dhiaidh sin go raibh an galar tolgtha ag roinnt daltaí eile sa rang céanna.

Ar an 12 Deireadh Fómhair, chinn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte na leanaí ar fad sa rang sin a áireamh mar dhlúth-theagmhálaithe ach dúradh go bhféadfadh a gcuid siblíní leanacht orthu ag teacht chun na scoile.

Sna laethanta ina dhiaidh sin, dar leis an bpríomhoide, tholg naoi ndalta dhéag eile sa rang an galar, siblíní na ndlúth-theagmhálaithe ina measc.

Dúirt Vicky Barron gur údar imní nach n-áirítear siblíní mar dhlúth-theagmhálaithe de réir na dtreoracha.

Thug sí le fios chomh maith go bhfuil deacrachtaí ag an scoil dóthain aeir a ligean isteach san áit agus nach leor na monatóirí dé-ocsaíde carbóin a thug an Roinn Oideachais dóibh.

Ní leor ach oiread, a mhaígh sí, fuinneoga a choinneáil oscailte le leathadh Covid-19 ar fud na scoile a chosc.