Tá sé ráite ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go bhfuil iarrtha ag na Gardaí orthu gan tuarascáil faoi mhí-úsáid ghnéis a líomhnaítear a tharla in ionad i gCo Dhún na nGall a fhoilsiú go fóill.

Tuairiscíodh ar an Irish Times gur tharla an mhí-úsáid ar feadh roinnt blianta in ionad do dhaoine faoi mhíchumas intleachtúil in Ospidéal Pobail Naomh Iósaf i Srath an Urláir.

Deirtear gur duine de na háitritheoirí a bhí freagrach as mí-úsáid a dhéanamh ar áitritheoirí eile.

Anuraidh, chuir an Painéal um Athbhreithniú Neamhspleách Náisiúnta tuarascáil i dtoll a chéile faoinar tharla san ionad ar son Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

De bharr go bhfuil a bhfiosrúchán féin fós ar bun ag na Gardaí, áfach, d'iarr siad ar an bhFeidhmeannacht a bhfuil sa tuarascáil a choinneáil faoi rún go fóill.

Ina dhiaidh sin féin, tá leithscéal gafa ag an bhFeidhmeannacht faoinar tharla san ionad.