Thug an Roinn Sláinte le fios tráthnóna gur taifeadadh 1,914 cás nua Covid-19 sa Stát ó inné.

413 duine le Covid-19 atá in ospidéil ar fud na tíre inniu, sin beirt níos lú ná inné. Tá 73 acu in aonaid dianchúraim, sin triúr níos mó ná inné.

Dearbhaíodh chomh maith gur taifeadadh 11,755 cás den ghalar sa Stát le seachtain.

Níos túisce inniu, chomhairligh an LeasPhríomh-Oifigeach Leighis, an Dr Rónán Glynn, do dhaoine leanúint orthu ag obair ón mbaile as seo go deireadh an gheimhridh, más féidir leo.

D'iarr sé ar dhaoine freisin cloí leis na beartais sláinte a bhfuil a gcláirín déanta acu orthu ó thús na paindéime. Ní mór dúinn leanúint orainn, a dúirt sé, ag ní ár lámh go rialta agus fanacht amach ó dhaoine a bhfuil siomptóim Covid-19 orthu.

36 bliain aois airmheánanach na ndaoine atá ag tolgadh an ghalair faoi láthair. Daoine sna fichidí ab ea an aoisghrúpa airmheánach tamall gairid ó shin, a dúirt an Dr Glynn.

Thug sé le fios go bhfuil cúigear othar sa ló ar an meán á gcur in aonaid dianchúraim sna hospidéil.

Deimhníodh tráthnóna fosta go bhfuil ceathrar eile le Covid-19 básaithe sa Tuaisceart agus go bhfuil 1,349 cás nua den ghalar ann.

Tá 2,610 duine le Covid-19 básaithe sa Tuaisceart agus tá sé tolgtha ag 256,332 duine ó thús na paindéime.

Tá 348 othar le Covid-19 in ospidéil ó thuaidh, i gcomórtas le 345 inné. Tá 37 acu in aonaid dianchúraim, sin duine níos lú ná inné.