Tá meánluach na ndamáistí cúitimh a cheadaítear de bharr díobhálacha pearsanta tite beagnach 40% ó tugadh isteach treoirlínte nua sé mhí ó shin.

Léiríonn staidreamh nua ón mBord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta gur thit luach an ghnáthshocraithe ó €23,877 go €14,233 i gcaitheamh an achair sin.

Níos lú ná €10,000 a cheadaítear i mbeagnach leath na gcásanna a thagann os comhair an bhoird, sin ar ghualainn 12% sular cuireadh na treoirlínte nua i bhfeidhm ag deireadh an Aibreáin.

Áirítear go bhfuil €25.6 milliún níos lú íoctha ó shin ná mar a bheadh d'uireasa na dtreoirlínte.

Os a choinne sin, níl an oiread céanna daoine agus a bhíodh ag glacadh leis an méid airgid atáthar a thairiscint dóibh - 41% le hais 50% roimh an Aibreán.

Mhaígh Rosalind Carroll ón mBord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta gur dea-scéala luach dámáistí a bheith tite mar go dtitfidh táillí árachais dá réir.