Tháinig ardú 10.9% ar an meán ar phraghsanna tithe i gcaitheamh na bliana idir Lúnasa 2020 agus Lúnasa 2021, de réir na bhfigiúrí is deireanaí ón bPríomh-Oifig Staidrimh.

Seo an t-athrú bliantúil is mó ar phraghsanna tithe ó Mheitheamh 2018.

I mBaile Átha Cliath, ardú 11.3% a tháinig ar phraghsanna tithe agus ardú 5.7% ar phraghsanna árasán.

Ba mhó fós an t-ardú - 12.6% - i ndeisceart Bhaile Átha Cliath, i gcomórtas le hardú 8.3% i bhFine Gall i dtuaisceart an chontae.

Diomaite de Bhaile Átha Cliath, ardú 11.1% ar an meán a bhí ar phraghsanna tithe agus ardú 16.7% ar phraghsanna árasán.

Ba i gceantar na teorann a bhí an t-ardú ba mhó, mar a raibh boilsciú 20.7% i gceist.

Os a choinne sin, san iardheisceart a bhí an t-ardú ba lú, mar atá, 8.3%.

Ba i gCo Liatroma a bhí an meánphraghas ab ísle - €124,900 - agus ba i gceantar Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin a bhí an meánphraghas ab airde - €562,000.

Idir eatarthu, ba é €270,000 an meánphraghas náisiúnta.