Tá líon na mac léinn tríú leibhéal atá i dteideal deontais ón Stát ag titim i gcónaí cé go bhfuil an líon daoine a théann ar an gcoláiste ag ardú, de réir na faisnéise is deireanaí atá faighte ag RTÉ.

Anuraidh, 79,000 mac léinn a bhí i dteideal deontas a fháil ón eagraíocht Stáit a riarann an córas - Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (TCMLÉ).

Sin 7% níos lú ná sa bhliain 2015, tráth a bhí 85,000 mac léinn i dteideal deontais.

Idir 2015 agus 2020, áfach, bhí méadú 17% ar an líon daoine a bhí ag dul ar an gcoláiste.

Os a choinne sin, bhí ísliú ar an líon daoine a rinne iarratas ar dheontas ó 108,000 in 2015 go 95,000 i mbliana.

Sin mar gheall, is cosúil, go bhfuil tuarastail tuismitheoirí ardaithe idir an dá linn ach nach bhfuil an tairseach ioncaim ardaithe ag TCMLÉ dá réir.

Fógraíodh sa Bhuiséad arú inné go n-ardófar an tairseach ioncaim ó €39,875 go beagnach €41,000 ón mbliain seo chugainn.

Deir Aontas na Mac Léinn in Éirinn, áfach, nach leor é agus gur údar mór díomá é do scoláirí atá i gcruachás.

Go dtí seo i mbliana, tugadh deontas do 71,500 scoláire. Tá na mílte eile fós ag fanacht le scéala.