Tá ardú beag eile tagtha ar an líon daoine atá in ospidéil de bharr Covid-19 a bheith orthu.

408 duine le Covid-19 atá in ospidéil ar maidin, sin seisear níos mó ná an t-am céanna inné.

Tá 73 díobh in aonaid dianchúraim.

Dúirt an LeasPhríomh-Oifigeach Leighis, an Dr Rónán Glynn, nach bhfuil 70% de na daoine in aonaid dianchúraim iomlán vacsaínithe.

Dúirt Niamh O'Beirne ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go bhfuil ardú ag teacht ar an líon torthaí deimhneacha ar thástálacha Covid-19 i measc an phobail.

10% atá i gceist faoi láthair, i gcomórtas le 15% i roinnt tíortha eile.

Dheimhnigh Niamh O'Beirne gur le sé nó seacht lá atá líon na dtorthaí deimhneacha ag ardú.