Tá an tAire Sláinte Stephen Donnelly agus Ard-Rúnaí na Roinne Sláinte Robert Watt ag freagairt ceisteanna ag éisteacht de chomhchoiste Oireachtais maidir leis an gconspóid faoin gclár Sláintecare.

De réir an chláir, cuirfear deireadh as seo go ceann deich mbliana le cúram príobháideach leighis in ospidéil phoiblí agus bunófar córas sláinte aonair ina áit.

Le roinnt seachtainí, áfach, tá triúr de bhord Sláintecare éirithe as de bharr na himní atá orthu faoin tsiléig atáthar a dhéanamh, dar leo, sna leasuithe riachtanacha.

D'éirigh an stiúrthóir feidhmiúcháin Laura Magahy agus an cathaoirleach an tOllamh Tom Keane as an mbord ag tús Mheán Fómhair agus d'éirigh an tOllamh Professor Anthony O'Connor as Déardaoin seo caite.

Dúirt Stephen Donnelly leis an gCoiste um Shláinte inniu nár chuir Laura Magahy ná Tom Keane a míshásamh in iúl dósan sular éirigh siad as an mbord.

Níor iarr ceachtar den bheirt acu crunniú orm, a dúirt sé.

Os a choinne sin, mhaígh an tAire nach raibh a fhios aige ar phléigh siad an scéal le hoifigigh na Roinne Sláinte sualr éirigh siad as, nó nár phléigh.

Dúirt Stephen Donnelly nach nglacann sé le maíomh Tom Keane go bhfuil daoine áirithe ag cur in aghaidh athruithe.

Tá athruithe ag tarlú i ngach áit sa chóras sláinte, a dúirt an Donnghaileach.

Mhaígh Robert Watt nach raibh aon easaontas idir an Roinn Sláinte agus Laura Magahy maidir le seirbhísí a chur ar fáil i réigiúin taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath.

Chaith baill den choiste - idir Colm Burke ó Fhine Gael, David Cullinane ó Shinn Féin agus Róisín Shortall ó na Daonlathaithe Sóisialta - chaith siad amhras ar an méid a bhí le rá ag Stephen Donnelly agus Robert Watt.

Ina dhiaidh sin, dúirt Robert Watt gur inis Laura Magahy dósan go raibh sí chun éirí as bord Sláintecare ach nár inis sé féin an scéal do Stephen Donnelly.

Mhaígh Robert Watt go ndúirt Laura Magahy leis gur theastaigh uaithi fein labhairt leis an Aire.