Tá Rialtas na Breataine ag iarraidh ar an arm thall a bheith ar aire le cúnamh a thabhairt má bhíonn fadhbanna le soláthar breosla.

Bhí scuainí ag staisiúin peitril in áiteanna sa Bhreatain arís inniu.

Tá suas le 150 tancaer míleata ag ullmhú chun breosla a thabhairt go staisiúin nach bhfuil aon ola fágtha iontu mar go bhfuil an oiread sin daoine á ceannach.

Tharla an t-éileamh mar go bhfuil eagla ar dhaoine nach mbeidh fáil acu ar bhreosla toisc ganntanas tiománaithe leoraí a bheith ann.