Tá tús curtha le fiosrúchán in Ospidéal Máithreachais na hOllscoile, Corcaigh ó tháinig sé chun solais gur loisceadh orgáin leanaí a cailleadh san ospidéal gan fhios do na tuismitheoirí.

Cuireadh na horgáin chuig an mBeilg lena loscadh ar dhá ócáid anuraidh.

Deirtear i gcaighdeáin Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, áfach, nuair a choinníonn ospidéil orgáin le tuilleadh scrúduithe iarbháis a dhéanamh orthu gur cheart ina dhiaidh sin iad a thabhairt do theaghlaigh na ndaoine a cailleadh, nó socruithe a dhéanamh iad a adhlacadh nó a chréamadh ar bhealach tuisceanach daonna.

Ina ainneoin seo, tá sé deimhnithe ag RTÉ gur chuir Ospidéal Máithreachais na hOllscoile, Corcaigh in iúl d'ocht dteaghlach déag i mí na Beataine i mbliana gur loisceadh orgáin a leanaí sa Mhárta agus san Aibreán anuraidh.

Dúirt duine de na tuismitheoirí Leona Bermingham le RTÉ gur ghoill an scéal go trom uirthi agus ar a céile Glenn Callanan.

Cailleadh a mac Lee san ospidéal go gairid tar éis dó teacht ar an saol i mí Mheán Fomhair 2019.

Léiríonn comhfhreagras atá feicthe ag RTÉ go raibh a fhios ag foireann an ospidéil ag tús na bliana 2020 nach raibh dóthain spáis fanta san áit a n-adhlactar orgáin go hiondúil agus nach raibh aon fhaill ag an am orgáin a chréamadh ach an oiread.

Cuireadh na horgáin i dtaisce go dtí gur cinneadh ag tús na paindéime Covid-19 i mí an Mhárta anuraidh orgáin a sheoladh chun na Beilge lena loscadh i gcruth go mbeadh tuilleadh spáis ar fáil i marbhlann an ospidéil.

I ráiteas a tugadh do RTÉ, ghabh Ospidéal Máithreachais na hOllscoile, Corcaigh leithscéal faoin "eachtra ghoilliúnach" seo.

Dúradh sa ráiteas, áfach, gur tharla an eachtra "i gcúinsí faoi leith" agus an phaindéim Covid-19 ina tús.

Meastar go mbeidh an fiosrúchán faoin eachtra críochnaithe faoi cheann míosa.

Dúirt an Roinn Sláinte le RTÉ go bhfuil Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le teagmháil a dhéanamh le gach ospidéal sa tír le cinntiú go bhfuil siad ag cloí leis na caighdeáin a bhaineann le scrúduithe iarbháis.

Inseofar an scéal ar fad ar Prime Time ar RTÉ a hAon ag 9.35 anocht.