D'fhógair Rialtas na Breataine go bhfuil sé lena chuid dlíthe iomaíochta a chur de leataobh.

Is é an ganntan tiománaithe atá sa Bhreatain faoi ndear é seo a deirtear.

Fágann sé seo uilig nach bhfuil breosla á sholáthar ar na stáisiúin pheitril agus nach bhfuil cuid de na hearraí á dtabhairt chomh fada le hollmhargaí.

Cásanna mar seo i gcuid mhaith stáisiúin peitril ar fud na Breataine

Dúirt Rúnaí Iompair na Breataine, go bhfuil sé de dhualgas ar thionscail an bhreosla a chuid féin a dhéanamh agus nach ceist don rialtas amháin í seo.

Dúirt Cumann Miondíoltóirí Peitril na Breataine go bhfuil suas le dhá thrian dá chuid ball rite amach as breosla cheana féin.

Tuigtear go bhfuil Príomh Aire na Breataine,Boris Johnson ag smaoineamh anois cumhachtaí éigeandála a úsáid agus an tArm a thabhairt isteach leis an breosla a sheachadadh.

Tá an méid sin séanta ag Aire Comhshaoil na Breataine,George Eustice

Deir an tAire Eustice gurb í an fhadhb is mó atá ann faoi láthair ná an faitíos seo i measc an phobail go mbuailfear iad le ganntan breosla, agus go bhfuil an ró-cheannach dá réir ar siúl ag daoine anois.

Deir sé nach bhfuil aon ghanntan breosla sa tír.

Tá 10,000 oibrí as tíortha eile le tabhairt isteach go sealadach as seo go Nollaig féachaint leis an ghéarchéim seo a réiteach.