Tá na gardaí ag fiosrú na cúínsí ar fad bainteach le bás Joe McCarron, ón gClochán Liath i gCo.Dhún na nGall.

Bhásaigh an fear 67 bliain d'aois le Covid Dé hAoine seo caite.

Bhí cóir leighis diúltaithe aige in Ospidéal na hOllscoile,Leitir Ceanainn laethanta roimhe sin, agus d'fhág sé an t-ospidéal dá dheoin féin, ainneoin comhairle dá mhalairt a bheith faighte aige ó lucht leighis ansin.

Tá sé ráite go bhfuair sé ugach diúltú d'aon chóir leighis, agus é féin a shíniú amach.

D'fhill Joe McCarron ar an ospidéal céanna roinnt laethanta ina dhiaidh sin agus droch-bhail air.

Ainneoin na n-iarrachtaí ón bhfoireann leighis, bhásaigh sé.

Tá na gardaí anois ag réiteach cóid do Stiúrthóir na nIonchúíseamh Poiblí.

Beidh a fhios ina dhiaidh sin an dtabharfar aon chúíseanna coiriúla in aghaidh aon duine.