Ón lá inniu ar aghaidh ní gá do dhalta bunscoile srian a chur lena chuid gluaiseachtaí más dlúththeagmhálaí é le páiste a bhfuil Covid 19 air.

Sé sin, mura bhfuil comharthaí sóirt an choróinvíris air.

Ní dhéanfar rianú teagmhálacha i measc páistí ach an oiread.

Baineann an rialú nua seo le bunscoileanna agus ionaid cúraim leanaí an stáit.

Sin athrú ón gcleachtas a bhí ann roimhe seo féachaint le leathadh an choróinvíreas a chosc.

Bhí ar aon dalta a bhí ina dhlúththeagmhálaí fanacht glan ar dhaoine, fanacht sa bhaile ón scoil agus dul i gcóir tástála, fiú mura raibh aon chomharthaí sóirt aige.

An tAire Sláinte Stephen Donnelly

Cuireadh as go mór do thuismitheoirí, leanaí agus fostóirí dá bharr seo.

Chosain an tAire Sláinte - Stephen Donnelly na h-athruithe seo atá déanta ar an gcóras rianaithe teagmhálacha.

D'admhaigh sé go mbeadh amhras ar dhaoine áirithe faoin gcóras nua.

Dúirt sé chomh maith ná beifear ag tabhairt vacsaín do leanaí atá faoi bhun dhá bhliain déag d'aois i mbliana.