Pléifear rún ag cruinniú Chomhairle Cathrach na Gaillimhe tráthnóna Dé Luain faoi bhealach rothaíochta sealadach a thógáil taobh leis an phromanáid i mBóthar na Trá. Méara na cathrach an Comh. Colette Connolly, NS atá ag moladh an rúin.

Ach deir roinnt comhairleoirí agus lucht graithe i mBóthar na Trá go bhfuil éiginnteacht ann faoina bhfuil beartaithe sa cheantar mór turasóireachta agus siúlóide seo agus tá siad ag iarraidh tuilleadh eolais agus plean mionsonraithe faoina bhfuil i gceist,

Deir Pete Kelly ón eagraíocht The Village a dhéanann ionadaíocht ar ghnónna i mBr. na Trá nach bhfuil lucht graithe in éadan aon bhealach rothaíochta ann féin ach go dteastaíonn tuilleadh eolais faoina bhfuil i gceist. D'fhéadfadh go mbeadh imní ar dhaoine faoin tionchar a bheadh ar chúrsaí páirceála a deir sé.

Deir Kevin Jennings, Cathaoirleach Fheachtas Rothaíochta na Gaillimhe go bhfuil an chathair agus bailte in aice léi foirfe le bealtaí rothaíochta a fhorbairt orthu. Cuirfear go mór le sábháilteacht do rothaithe a deir sé.

Níos túisce i mbliana gheall an Rialtas go mbeadh €240 milliún ar fáil le bealtaí nua rothaíochta agus siúlóide a fhorbairt ar fud na tíre. Tá os cionn 400 togra beartaithe ag údaráis áitiúla, Comhairle Cathrach na Gaillimhe ina measc.

Faoi dhó le bliain theip ar rún eile a cuireadh os comhair na Comhairle faoi lána rothaíochta i mBóthar na Trá.