Dúirt an Taoiseach le Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe gur bagairt í an ghéarchéim aeráide dár saol ar an phlainéad.

Le linn dó a bheith ag cur Ráiteas Náisiúnta na hÉireann i láthair na Náisiún Aontaithe, dúirt Micheál Martin go bhfuil roinnt mhaith rabhaidh faighte go dtí seo maidir le coimhlintí, athrú aeráide agus an phaindéim Covid. "Is mithid dúinn anois freagra a thabhairt," a dúirt sé.

Dúirt sé chomh maith gur siombal dóchais iad na Náisiúin Aontaithe do na billiúin duine ar fud na cruinne. "Tá pobal an domhain ag brath orainne anois, ar an Chomhtionól Ginearálta seo, chun gníomhú agus ceannas a thaispeáint. Ní féidir linn iad a ligean síos."

Dúirt an Taoiseach go dtáinig an phaindéim "aniar aduaidh ar an domhan" agus gur léirigh sí go lom, soiléir nach bhfuil dóthain dul chun cinn déanta againn bochtanas a laghdú, rochtan ar chúram sláinte fiúntach agus ar oideachas a chur ar fáil ná ar dhul i ngleic leis an ghéarchéim aeráide.

D'iarr sé ar thíortha a misneach a chruinniú le gníomhú ar mhaithe leis an phlainéad a shábháil.

Dúirt sé leis an Chomhthionól go laghdóidh Éirinn a cuid astuithe faoi 51% faoin bhliain 2030, i gcomparáid le leibhéil 2018, agus go mbainfidh muid glan-neodracht amach faoin bhliain 2050 i gcomhar le ballstáit eile an Aontais Eorpaigh.

Dúshlán mórálta a thug sé ar an éagothromas maidir le dáileadh na vacsaíne Covid-19, agus d'iarr sé ar bhaillstáit na Náisiúin Aontaithe leanacht ar aghaidh ag tacú le meicníocht dáilithe an COVAX, a sholáthraíonn vacsaíní do thíortha bochta.