Tá sé ráite ag an Ollamh Philip Nolan ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí gur beag an buntáiste atá ag baint le leanaí nach bhfuil comharthaí sóirt Covid 19 orthu a choimeád amach ón scoil, i gcomparáid leis an mbuntáiste mór tábhachtach atá le leanaí a choimeád ar scoil go leanúnach.

"I gcomhthéacs scoile", a dúirt sé, "sa gcás go bhfuil Covid 19 ar pháiste amháin, ar an meán, déanfaidh idir 2% agus 3% dá ghartheagmhálaithe an galar a tholgadh uaidh. Ach i gcomhthéacs teaghlaigh, sa gcás go bhfuil Covid 19 ar dhuine amháin sa chlann, déanfaidh idir 30% agus 50% dá ghartheagmhálaithe an galar a tholgadh. Mar sin, is lú ar fad an baol i gcomhthéacs scoile i gcomparáid le comhthéacs teaghlaigh."

Ón Luan, i gcás leanaí a raibh dlúththeagmháil acu le páiste a bhfuil Covid 19 air, ní bheidh orthu fanacht amach ó dhaoine eile mura bhfuil comharthaí sóirt orthu. Ní dhéanfar rianú teagmhálacha i measc páistí ach an oiread.

Go dtí seo, b'éigean go leanaí a bhí ina ngartheagmhálaithe fanacht amach ó dhaoine eile agus tastáil PCR a dhéanamh, fiú sa gcás nach raibh comharthaí sóirt ar bith orthu.

Cuireadh as go mór do thuismitheoirí, leanaí agus fostóirí dá bharr.