Tá sé fógartha ag Bord Gáis go bhfuil siad leis an bpraghas a íocann custaiméirí cónaithe as leictreachas agus gás a ardú. Gheall siad, áfach, nach ndéanfaidís praghsanna a ardú arís roimh Earrach 2022.

Tagann an t-ardú seo sna sála ar arduithe atá fógartha ag comhlachtaí fuinnimh eile.

Tá Bord Gáis le hardú 10% a thabhairt isteach ar chostas aonaid leictreachais agus tá siad le hardú 12% a thabhairt isteach ar chostas aonaid gáis.

Deir siad gur, ar an meán, go dtiocfaidh ardú €8.16 isteach ar bhillí gáis in aghaidh na míosa, agus ardú €10.26 i bhfeidhm ar chostas billí leictreachais in aghaidh na míosa.

Tiocfaidh na harduithe seo i bhfeidhm ón 24 Deireadh Fómhair.

D'fhógair Bord Gáis ardú eile ar phraghsanna mí Lúnasa seo caite. An tráth sin, tháinig ardú 12.5% ar chostais leictreachais agus ardú 14% ar chostais gáis.

Deir siad go bhfuil ardú tagtha ar chostais fuinnimh ar fud na cruinne, ar chostais gáis ach go háirithe. Soláthar srianta, arduithe ar cháin charbóin agus éigeanntacht sa mhargadh is cúis leis na harduithe seo.