Tá sé ráite ag an eagraíocht Feabhas Miondíola Éireann go bhfuil ganntanas oibrithe san earnáil mhiondíola agus in earnálacha eile agus go mbaineann cuid den bhfadhb sin leis an Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéime (PUP), atá fós á híoc.

Tá deireadh á chur leis an PUP de réir a chéile faoi láthair, ach deir Feabhas Miondíola Éireann go gcaithfear dlús a chur faoin bproiséas sin chun dul i ngleic leis an nganntanas oibrithe.

Déanann Feabhas Miondíola Éireann ionadaíocht ar bhreis agus 2,000 miondíoltóir ar fud na tíre.

Thug Príomhfheidhmeannach na heagraíochta, Duncan Graham, le fios go bhfuil ag géarú ar an bhfadhb ó maolaíodh srianta Covid 19 le gairid.

Dúirt sé go bhfuil go leor folúntas nach féidir a líonadh i láthair na huaire. D'fhág go leor oibrithe an earnáil i rith na paindéime mar go raibh siopaí nach raibh riachtanach dúnta, dar leis. Chomh maith leis sin, d'fhág go leor oibrithe ó thíortha eile an tír seo agus d'imigh siad leo abhaile le hocht mí dhéag anuas.

Tá breis agus 17,000 oibrí ón earnáil mhiondíola fós ag fáil an PUP. Tiocfaidh deireadh leis an íocaíocht go hiomlán faoi mhí Feabhra.

Thug Feabhas Miondíola Éireann le fios inniu, áfach, go bhfuil siad ag súil go mbeidh deireadh leis go hiomlán faoi mhí na Nollag, sa gcaoi is go mbeidh go leor oibrithe sna siopaí don Nollaig.