Thug an Tánaiste Leo Varadkar le fios sa Dáil go n-ardófar an t-íosphá náisiúnta as seo go ceann bliana. Níor thug sé aon leid, áfach, faoi cé mhéad a chuirfear leis.

€10.20 san uair atá san íosphá náisiúnta faoi láthair. €10.10 san uair a bhí ann roimhe sin ach ardaíodh é ar an 1 Eanáir i mbliana.

Tá tuarascáil curtha faoi bhráid an Rialtais ag an gCoimisiún um Pá Íseal agus tuigtear go moltar inti an t-íosphá a ardú go dtí €10.50.

Bunaíodh an Coimisiún um Pá Íseal cúig bliana ó shin.

Ceardchumainn, fostóirí agus grúpaí abhcóideachta atá páirteach ann agus is minic easaontas a bheith idir na dreamanna éagsúla sin faoi cheist an íosphá náisiúnta.

Tá an cheist an-tráthúil faoi láthair i bhfianaise na ndeacrachtaí atá ag ionaid chúraim leanaí oibrithe a earcú agus a choinneáil mar gheall ar an bpá íseal san earnáil.

Thug Leo Varadkar le fios freisin sa Dáil go bhfuil an Rialtas ag breathnú ar an liúntas breosla, an pinsean seanaoise agus íocaíochtaí leasa shóisialaigh a ardú sa Bhuiséad an mhí seo chugainn.