Beidh an Taoiseach Micheál Martin ina chathaoirleach ar chruinniú de Chomhairle Slándála na Náisiún Aontatihe i Nua-Eabhrac inniu agus Éire ina huachtarán ar an gcomhairle faoi láthair.

Seo an chéad uair ag aon Taoiseach a bheith ina chathaoirleach ar chruinniú na Comhairle Slándála.

Slándáil an domhain agus athrú aeráide agus an chaoi a bhfuil siad fite fuaite ina chéile an chruacheist a chuirfeas an Taoiseach os comhair an chruinnithe.

Tarraingeoidh sé aird ar cé mar a chuireann an t-athrú aeráide le coimhlintí foréigneacha ar fud na cruinne.

Go deimhin, tá toscaireacht na hÉireann le rún a mholadh féachaint le cur ina luí ar an gComhairle Slándála glacadh go hoifigiúil leis an dlúthcheangal idir an dá olc.

Thug an Taoiseach le fios, ámh, nach bhfuil roinnt tíortha sásta leis an rún ach go bhfuil dóchas aige go dtiocfar ar chomhréiteach.

Tuigtear gurb iad an India, an Rúis agus an tSín is mó atá drogallach roimh an rún.