Tá sé tugtha le fios ag Cumann Múinteoirí Éireann agus roinnt úinéirí naíonraí go bhfuil imní orthu faoi na hathruithe atá le déanamh ar na rialacha a bhaineann le dlúth-theagmhálaithe i gcás leanaí.

Baineann na rialacha nua le páistí faoi bhun dhá bhliain déag d'aois a raibh dlúth-theagmháil acu le duine ar scoil a bhfuil nó a raibh Covid-19 air.

Mura bhfuil siomptóimí an ghalair ar na páistí seo, ní chaithfidh siad tástáil Covid-19 a dhéanamh ná fanacht sa bhaile.

Ní chaithfear ach oiread dul sa tóir ar theagmhálaithe na bpáistí seo.

Beidh feidhm leis na rialacha nua ón Luan seo chugainn.

Dar le Cumann Múinteoirí Éireann agus úinéirí naíonraí, áfach, go bhfuil sé róluath fós leis na rialacha seo a leasú agus tá siad ag sireadh ar an Rialtas breathnú arís ar an gceist.

Tá faitíos ar an gceardchumann go mbeidh an líon cásanna Covid-19 i measc páistí scoile chomh hard sin faoi Shamhain nach mbeifear in ann na scoileanna a oscailt arís nuair a bheas an briseadh lár téarma caite.

Os a choinne sin, tá sé ráite ag an Aire Sláinte Stephen Donnelly go léiríonn an fhaisnéis is deireanaí nach bhfuil an galar ag leathadh mórán i scoileanna.

Inné, áfach, fógraíodh go raibh méadú ar an líon ráigeanna Covid-19 i scoileanna an tseachtain seo caite.

90 ráig agus 412 cás den ghalar a bhí i scoileanna i gcaitheamh na seachtaine seo caite, i gcomórtas le 40 ráig agus 191 cás an tseachtain roimhe sin.

Is i mbunscoileanna a bhí 78 den 90 ráig an tseachtain seo caite.