Tá sé tugtha le fios ag an gcomhlacht gaireas leighis Integer go bhfuil siad le €25 milliún a infheisitú in ionad nua déantúsaíochta i nGaillimh agus go gcuirfear idir 100 agus 200 post nua ar fáil ann as seo go ceann roinnt blianta.

Sa Pháirc Mhór Thoir i gcathair na Gaillimhe a bheas an t-ionad nua suite.

Tosófar ag tógáil an ionaid nua an bhliain seo chugainn agus meastar go mbeidh sé tógtha agus lánfheistithe faoi dheireadh 2023.

Tá dhá ionad ag Integer cheana féin i nGaillimh. Dírítear ar chúrsaí taighde agus forbartha i gceann acu, agus ar dhéantúsaíocht sa cheann eile.

Tá sé i gceist an taighde, an fhorbairt agus an déantúsaíocht a thabhairt le chéile feasta san ionad nua.

Tá ionad ag an gcomhlacht i Ros Mhic Thriúin i gCo Loch Garman chomh maith.

Idir na háiteanna sin ar fad, fostaítear thart ar 1,300 duine.