Ghabh Gardaí ón mBiúró um Shócmhainní Coiriúla beirt fhear agus choigistigh siad gluaisteáin, uaireadóirí agus os cionn €50,000 in airgead tirim tar éis dóibh roinnt áiteanna a chuardach i nDroichead Nua, Co Chill Dara.

Deir na Gardaí gur cor suntasach é seo san fhiosrúchán atá ar bun acu faoi ghníomhaíochtaí coirpeach.

Thart ar leathchéad Garda ón mBiúró um Shócmhainní Coiriúla, i gcomhar le Gardaí ó rannáin eile, a thug ruathair faoi ocht n-áras cónaithe agus dhá ionad gnó i nDroichead Nua ar maidin.

I measc na héadála a choigistíodar, bhí ocht n-uaireadóir Rolex, dhá mhála Chanel, seaicéad Canada Goose, trí charr den déanamh Ford Focus, veain Ford Transit, Citroën Berlingo, Volkswagen Golf agus €51,000 in airgead tirim.

Gabhadh beirt fhear, naoi mbliana déag agus 40 bliain d'aois, agus tá siad á gcoinneáil i Stáisiún Gardaí Thamhlachta.

Ó cuireadh tús leis an bhfiosrúchán áirithe seo, tá €495,000 calctha agus coigistithe ag na Gardaí.