Tá an léiritheoir teilifíse Larry Bass éirithe as bord RTÉ ocht seachtaine tar éis a cheapacháin.

I ráiteas, dúirt Larry Bass gur thairg sé don Taoiseach Dé hAoine seo caite éirí as, sin lá i ndiaidh dó a bheith i láthair ag cruinniú de bhord RTÉ den chéad uair.

Príomhfheidhmeannach an chomhlachta léiriúcháin ShinAwiL, mar a stílítear é, is ea Larry Bass.

Tháinig sé san iomarbhá go raibh obair an chomhlachta sin le plé ag an gcruinniú boird an tseachtain seo caite agus d'imigh Larry Bass as an seomra cruinnithe fad is a bhí an cheist á caibidil ag na baill eile.

Ina ráiteas, thug sé le fios gur ar mhaithe lena ghnóthas féin agus ar mhaithe le RTÉ araon a d'éirigh sé as.

Dúirt Larry Bass le nuachtán an Sunday Times arú inné gur cosúil gur chuir a cheapachán ar bhord RTÉ, gur chuir sé as do roinnt ball eile.

Dealraíonn sé, a dúirt sé, go bhfuil imní ar dhaoine áirithe faoi choimhlint leasa ainneoin go bhfuil prótacail dhochta ann le dul i ngleic lena leithéid má thagann sé i gceist.

I ráiteas, ghabh cathaoirleach an bhoird Moya Doherty buíochas le Larry Bass as a chuid oibre, go háirithe, a dúirt sí, as an méid a bhí déanta aige ar son na hearnála neamhspleáiche.