Tá an comhlacht seirbhísí proifisiúnta EY le 800 post nua a chur ar fáil in Éirinn as seo go ceann bliana.

Folúntais do dhaoine a bhfuil taithí agus dintiúir acu cheana féin a bheas ina leath acu agus tá an leath eile le tairiscint do chéimithe nuacháilithe.

Is i mBaile Átha Cliath a chuirfear thart ar 600 de na poist nua ar fáil agus cuirfear an chuid eile ar fáil idir na sé ionad eile atá ag EY in Éirinn, mar atá, Corcaigh, Gaillimh, Luimneach, Port Láirge agus Béal Féiste, áit a bhfuil dhá ionad acu.

Daoine a bhfuil scileanna acu i gcúrsaí cánach, iniúchta, comhairleoireachta, eacnamaíochta, inbhuanaitheachta, dlí, teicneolaíochta agus cibearshlándála atá de dhíth.

Thug an comhlacht le fios go mbeidh deis ag na hearcaigh nua obair ón mbaile, cuid den am ar aon chor.

Tá 3,400 duine fostaithe cheana féin ag EY in Éirinn.

Tá fáilte curtha ag an Taoiseach Micheál Martin roimh an scéala agus dúirt go léiríonn sé an fonn atá ar chomhlachtaí fearacht EY a bheith páirteach i ngeilleagar uile-Éireann.

Fógraíodh inniu chomh maith go bhfuil an comhlacht cógaisíochta AstraZeneca le 100 post a chur ar fáil i mBaile Átha Cliath.

Infheisteoidh an comhlacht os cionn €300 milliún in ionad nua déantúsaíochta i mBaile Bhlainséir.

Leithéidí eolaithe agus innealtóirí a bheas ag teastáil san ionad nua.