Tá sé fógartha ag Rialtas na Stát Aontaithe go bhfuil siad le deireadh a chur ó thús na Samhna leis an gcosc atá ar dhaoine ón gcoigrcríoch teacht chun na tíre.

Cuireadh an cosc i bhfeidhm i dtús na paindéime Covid-19 mar chuid d'fheachtas na Meiriceánach in aghaidh an ghalair.

Nuair a chuirfear deireadh leis an gcosc taistil, beidh cead ag daoine dul chuig na Stáit Aontaithe ar chuntar go mbeidh siad iomlán vacsaínithe, go ndéanfaidh siad tástáil Covid-19 agus go gceadóidh siad do na húdaráis a dteagmhálaithe a rianú.

Faoi láthair, níl cead dul chun na Stát Aontaithe ach ag saoránaigh na tíre, daoine atá ag cur fúthu sa tír agus eachtrannaigh a bhfuil víosaí speisialta acu.

Tá ballstáit an Aontais Eorpaigh agus tíortha eile san Eoraip ag éileamh ar na Meiriceánaigh le fada an cosc taistil a chur ar neamhní, nó a mhaolú ar a laghad.

Bhí an tAontas Eorpach ag bagairt éiric a ghabháil agus cosc a chur ar Mheiriceánaigh teacht na hEorpa.