Tá sé tugtha le fios ag lucht cógaisíochta Pfizer agus BioNTech go léiríonn torthaí tástálacha go bhfuil a vacsaínsean Covid-19 sábháilte do pháistí idir chúig bliana agus aon bhliain déag d'aois.

Dúirt Pfizer agus BioNTech go léiríonn na torthaí chomh maith go bhfuil an-éifeacht leis an vacsaín i measc leanaí san aoisghrúpa sin agus go bhfuil an dá chomhlacht le cead a lorg gan mhoill an vascaín a chur ar fáil dóibh.

Tomhas níos lú den vacsaín a bheadh sa dáileog a thabharfaí do dhaoine faoi bhun dhá bhliain déag, a dúradh.

Seo na chéad torthaí a foilsíodh go dtí seo ó aon tástálacha atá á ndéanamh ar leanaí san aoisghrúpa seo.

Tá an comhlacht Moderna ag déanamh tástálacha ar pháistí óga chomh maith.

Faoi láthair, tá vacsaíní Pfizer-BioNTech agus Moderna á dtabhairt do dhaoine os cionn dhá bhliain déag i dtíortha ar fud na cruinne.

Tá sé ráite ag saineolaithe nach mór leanaí a ionaclú ar Covid-19 le gur féidir scoileanna a choinneáil oscailte agus le leathadh an ghalair trí chéile a chosc.