Tá na mílte oibrithe ag filleadh ar oifigí agus ionaid eile oibre agus tuilleadh srianta Covid-19 maolaithe ó inniu.

Tá sé bliain go leith ó threoraigh an Rialtas do dhaoine nach gá a bheith san ionad oibre fanacht amach ón oifig agus obair ón mbaile, mar dhlúthchuid den iarracht náisiúnta ar an gcoróinvíreas a chloí.

Tá rialacha a bhaineann le gníomhaíochtaí grúpaí taobh istigh maolaithe ó inniu freisin.

Tá cead anois ag suas le céad duine páirt a ghlacadh in imeachtaí spóirt, ealaíon, cultúir agus damhsa taobh istigh ar acht go bhfuil gach aon duine acu iomlán vacsaínithe nó tagtha chucu féin tar éis dóibh Covid-19 a bheith orthu.

Tá deireadh curtha chomh maith le srianta ar an líon rannpháirithe in imeachtaí taoh amuigh.

Tá beagnach 90% de dhaoine os cionn dhá bhliain déag d'aois sa Stát vacsaínithe ach fós féin is diaidh ar ndiaidh atá an Rialtas ag iarraidh an saol a chur ar ais mar a bhí.

Treoraítear do dhaoine filleadh ar an ionad oibre caid ar chaid agus caid ar dhá chaid seachas d'aon ráib amháin.

Arae beidh ar fhostóirí prótacail shábháilteachta a chur i bhfeidhm. Ní mór do dhaoine fanacht dhá mhéadar óna chéile, maisc a chaitheamh agus a chinntiú go bhfuil oifigí á n-aeráil i gceart.